Historik

Paintball sägs ha uppkommit i Kanada när skogshuggare skulle markera träd med som skulle fällas, tills en dag när en av skogshuggarna missade trädet och träffade en annan arbetare ! Sen var sporten ett faktum!

Visby Paintball startade år 2000 av bröderna Mikael och Robert Lindvall.
Men sedan 2005-2006 drivs det nu enkom av Robert.